ŚWIADCZENIE DOBRY START – 300 ZŁ

OD 1 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO UKOŃCZENIA 20 R. ŻYCIA

LUB 24. ROKU ŻYCIA DLA DZIECKA Z ORZECZENIEM O UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, POTRZEBĄ KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO LUB POTRZEBĄ ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

WNIOSKI PAPIEROWE PRZYJMOWANE SĄ OD 1 SIERPNIA DO 30 LISTOPADA 2020 R.

WNIOSKI ELEKTRONICZNE PRZYJMOWANE SĄ OD 1 LIPCA DO 30 LISTOPADA 2020 R.

WNIOSEK ZŁOŻONY PO TERMINIE NIE BĘDZIE ROZPATRYWANY.

ROZPATRZENIE WNIOSKU I WYPŁATA ŚWIADCZENIA NASTĘPUJE W CIĄGU 2 MIESIĘCY OD ZŁOŻENIA WNIOSKU, PRZY CZYM DLA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W LIPCU I SIERPNIU – WYPŁATA NASTĘPUJE NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 30 WRZEŚNIA 2020 R.

DRUKI WNIOSKÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ:

 

Print Friendly