Informacja dot. wniosków 500+

INFORMACJA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Informujemy, że od 1 kwietnia 2021r. przyjmowane będą wnioski o świadczenie wychowawcze na okres 2021/2022 w formie papierowej. Formularze są już dostępne w tut. Ośrodku oraz na stronie MRPiPS pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

W uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia pod adresem

https://empatia.mpips.gov.pl/

lub przez bankowość internetową

Print Friendly