Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul Strażacka 3
05-311 Dębe Wielkie
NIP: 822-11-18-276
REGON: 005183778
fax (25) 740-51-55
gops@debewielkie.pl
/GOPSDebeWielkie/skrytka
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek – środa – 08:00 – 16:00
czwartek – 08:00 – 18:00
piątek – 08:00 – 14:00
 
KIEROWNIK
mgr Dorota Janzer-Dąbrowska
pok. 46
 
SEKCJA DS. POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
Starszy specjalista pracy socjalnej – mgr Danuta Bogdanowicz
Starszy pracownik socjalny – mgr Anna Wróblewska
tel. (25) 756-47-47, pok. 47
 
Starszy specjalista pracy socjalnej – mgr Jolanta Malesa-Gajc
Specjalista pracy socjalnej – mgr Urszula Stelmaszczyk
Pracownik socjalny – mgr Anna Szymańska
tel. (25) 756-47-56, pok. 56
 
SEKCJA DS. WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
Asystent rodziny – Beata Wnuk
Psycholog – dr Anna Więcek-Durańska
 
SEKCJA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I ALIMENTACYJNYCH
Kierownik – mgr Miłosława Kaska
tel. (25) 756-47-59, pok. 59
 
Starszy inspektor – mgr Katarzyna Dołbakowska
tel. (25) 756-47-59, pok. 59
 
Podinspektor – mgr inż. Magdalena Jakubicka
Podinspektor – mgr Agnieszka Kosim
tel. (25) 756-47-57, pok. 57
 
SEKCJA DS. OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ
Główny księgowy – mgr Renata Sikora
Starszy księgowy – mgr Olga Sekuła
tel. (25) 756-47-55, pok. 55
 
KLUB SAMOPOMOCY „DZIUPLA”
Specjalista pracy z rodziną – mgr Magdalena Wojnach
tel. (25) 756-47-47

 
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – mgr Jolanta Malesa-Gajc
tel. (25) 756-47-56, pok. 56
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
mgr Olga Sekuła
tel. (25) 756-47-55, pok. 55
Print Friendly