Odnośniki do pomocnych stron:

http://www.niebieskalinia.pl/ – Pogotowie Niebieska Linia

https://www.gov.pl/web/rodzina - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

http://www.rpo.gov.pl/ - Rzecznik Praw Obywatelskich

http://www.brpd.gov.pl/ -  Biuro Rzecznika Praw Dziecka

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ - Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

http://www.rcl.gov.pl/ - Rządowe Centrum Legislacji

http://www.mazowieckie.pl/ -Mazowiecki  Urząd Wojewódzki w Warszawie

http://www.mazovia.pl/ -   Samorząd Województwa Mazowieckiego

http://www.debewielkie.pl/ - Urząd Gminy Dębe Wielkie

https://cdwp.caritas.pl/ – Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

http://www.wolontariat.org.pl/ - Centrum Wolontariatu

http://www.mcps.com.pl/ - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/

 

 

Print Friendly