1 Maj

2 KWIETNIA 2021 R. – GOPS DĘBE WIELKIE ZAMKNIĘTY

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim z dnia 1 kwietnia 2021 r. dzień 2 kwietnia 2021 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim.

Informacja dot. wniosków 500+

INFORMACJA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Informujemy, że od 1 kwietnia 2021r. przyjmowane będą wnioski o świadczenie wychowawcze na okres 2021/2022 w formie papierowej. Formularze są już dostępne w tut. Ośrodku oraz na stronie MRPiPS pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

W uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia pod adresem

https://empatia.mpips.gov.pl/

lub przez bankowość internetową

Projekt

Udział w projekcie „Pomocne Domy – rozwój usług społecznych na rzecz osób niesamodzielnych w środowisku zamieszkania”

W styczniu 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim, dzięki porozumieniu  o współpracy partnerskiej z Domem Pomocy Społecznej Św. Józefa w Mieni, uczestniczył w realizacji projektu socjalnego „Pomocne Domy – rozwój usług społecznych na rzecz osób niesamodzielnych w środowisku zamieszkania”.
Projekt skierowany był do osób niezawodowo otaczających opieką osoby niesamodzielne, zamieszkujących na terenie naszego powiatu. W ramach projektu, profesjonalna kadra Domu Pomocy Społecznej Św. Józefa w Mieni, udzieliła indywidualnych porad, praktycznych wskazówek oraz instruktażu pokonywania trudności w opiece i pielęgnacji osoby niepełnosprawnej, a także przeprowadziła indywidualne zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoba niepełnosprawna jak i jej opiekun, mieli również możliwość skorzystania z usługi fryzjerskiej, z wykorzystaniem profesjonalnych produktów.

Szczegóły projektu, znajdują się pod linkiem:
http://www.dpsmienia.org/images/dokumenty/Informacja_o_projekcie_Pomocne_Domy.pdf

Wigilia 2020

24 GRUDNIA 2020 R. (WIGILIA) – GOPS DĘBE WIELKIE ZAMKNIĘTY

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim z dnia 10 grudnia 2020 r. dzień 24 grudnia 2020 roku (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim.

Nowy okres zasiłkowy 2020/2021

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

Bez tytułu

Wnioski papierowe dostępne będą od 1 sierpnia 2020 r.

Aktualne druki wniosków można też pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019 .

WZÓR wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

WZÓR wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

WZÓR wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start

Poradnik Świadczeniobiorcy 2020/2021 – pobierz