Wigilia 2020

24 GRUDNIA 2020 R. (WIGILIA) – GOPS DĘBE WIELKIE ZAMKNIĘTY

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim z dnia 10 grudnia 2020 r. dzień 24 grudnia 2020 roku (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim.

Nowy okres zasiłkowy 2020/2021

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

Bez tytułu

Wnioski papierowe dostępne będą od 1 sierpnia 2020 r.

Aktualne druki wniosków można też pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019 .

WZÓR wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

WZÓR wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

WZÓR wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start

Poradnik Świadczeniobiorcy 2020/2021 – pobierz