KOMU POMOC

Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie gminy Dębe Wielkie:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż    do ukończenia 24 roku życia,
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  3. uczniom szkół nie publicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Świadczenia pomocy materialnej nie przysługują dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne, w wieku 3-6 lat, ani dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole.

WSTECZ

Print Friendly