Projekt

Udział w projekcie „Pomocne Domy – rozwój usług społecznych na rzecz osób niesamodzielnych w środowisku zamieszkania”

W styczniu 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim, dzięki porozumieniu  o współpracy partnerskiej z Domem Pomocy Społecznej Św. Józefa w Mieni, uczestniczył w realizacji projektu socjalnego „Pomocne Domy – rozwój usług społecznych na rzecz osób niesamodzielnych w środowisku zamieszkania”.
Projekt skierowany był do osób niezawodowo otaczających opieką osoby niesamodzielne, zamieszkujących na terenie naszego powiatu. W ramach projektu, profesjonalna kadra Domu Pomocy Społecznej Św. Józefa w Mieni, udzieliła indywidualnych porad, praktycznych wskazówek oraz instruktażu pokonywania trudności w opiece i pielęgnacji osoby niepełnosprawnej, a także przeprowadziła indywidualne zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoba niepełnosprawna jak i jej opiekun, mieli również możliwość skorzystania z usługi fryzjerskiej, z wykorzystaniem profesjonalnych produktów.

Szczegóły projektu, znajdują się pod linkiem:
http://www.dpsmienia.org/images/dokumenty/Informacja_o_projekcie_Pomocne_Domy.pdf

Print Friendly